miércoles, 8 de enero de 2014

I Això QUE ES?

Creiem que no cal investigar la zona ..
Gràcies per la col-laboració dels veïns, ara falta col-laboració de l'ajuntament.


GENER 2014