martes, 7 de enero de 2014

Propostes del GIM
Atès que la transparència, l´aprofundiment democratic i l´etica, es avui dia, un component essencial per la democràcia local i pel desenvolupament de l´activitat municipal.

Atès que avui es més necessari que mai reaccionar i aplicar amb rigor mesures de garantia de la qualitat democràtica i de la bona gestió del món local.

Per els motius exposats, el Grup municipal GIM, proposa els següents acords:1. Habilitar un lloc a la pàgina web de l´ajuntament per tal de publicar la relació de bens, interessos i activitats de cadascun dels regidors d´aquest ajuntament.2. Els càrrecs públics d´aquest ajuntament amb responsabilitats de govern, es comprometen a fer pública anualment la seva declaració d´impost de la Renta de les Persones Fisiques, i Impost de patrimoni en cas que estiguin obligats a fer la declaració.Grup Independent de Monistrol de Montserrat