viernes, 3 de octubre de 2014

MOCIÓ PER A L’AMPLIACIÓ DELS USOS PERMESOS ALS POLÍGONS INDUSTRIALS, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU I PSC

BIEN por CIU y PSC!


11.- (ENTRAT PER URGÈNCIA) MOCIÓ PER A L’AMPLIACIÓ DELS USOS PERMESOS ALS
POLÍGONS INDUSTRIALS, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU I PSC


 clic aqui, punto 11.