GIM EPM
El Grup Independent per Monistrol de Montserrat, 
presenta el programa concretant els grans objectius planejats.

Amb El G I M , els nostres èxits, es veuran de manera clara. Sense que l'Entesa governés no estaria  possible, la sensació que el poble governa arribi a totes les llars. Però tot això s'ha de concretar en accions clares i contrastables, clarament diferenciables amb altres grups polítics, mentre que els altres parlen, la gent de l'Entesa volem estar capaços de transformar un model social al poble.


Estamos trabajando en las próximas 
Elecciones Municipales desde el compromiso
 por un pueblo más justo para todos.

Por esperanza
 de cambiar 
las cosas.

A continuació mostrem una relació dels temes que volem treballar amb la dedicació de tots vosaltres, i nosaltres.


A l'Ajuntament
 • Baixar els sous un 10% de tots els polítics, excepte de l'oposició. 
 • Congelar el sou de tots els polítics, sense excepció, fins finalitzada la crissi 
 • Eliminar els càrrecs de confiança. 
 • Transparència de totes les dades
 • NO a l´utilització indeguda de fons municipals. 
 • Convocatòries de places públiques i transparents. 
 • Contractació  de persona amb minusvalia.
 • Reducció de les despeses realitzades per la contractació d'empreses extrernes que donen serveis a l'ajuntament, y contractar treballadors municipals el que ha significaria una reducció important de les despeses, i un increment de feina.
 • noves relacions amb nous objectius. 
Governació
 • Modificació de l'ordenança Municipal, que encara es del segle passat. 
 • Realitzar les gestions perquè les multes repercuteixin en el municipi, fins ara l'import s'ingresa exclusivament en tràfic. 
 • Conveni de seguretat amb els mossos d’esquadra. 
 • Campanya concienciació cívica de tinença de gossos. 
Serveis Socials:
 • Mes serveis per a la gent gran.
 • Amb l'estalvi realitzat per la reducció salarial dels polítics es podra realitzar la contractació de persones per atendre a les persones majors.
 • Millora del Casal de la gent gran.
 • un centre cívic pels joves, on tots els usuaris es puguin connectar a Internet en el local municipal.
 • Connexió per Wifi a tots els locals municipals.
 • Una guia d’acollida a Monistrol.


Educació
 • (% en estudi) pagament dels llibres de text a les escoles publiques de primària.
 • Inversió  per a la cuina/MENJADOR del centre escolar public.
 • Previsió d'una inversió important per donar a l'AMPA.
Urbanisme
 • Inversió, per a la remodelació del poble.
 • Millora dels parcs infantils.
 • Millora dels jardins a i zona verda a Monistrol
 • Fer un nou pla de mobilitat, espais per a càrrega i descàrrega, on puguin aparcar discapacitats i aparcament per a motos.
 • Projecte d'un nou pla de mobilitat que contemplarà en un breu termini la rendibilitat d'espais.
 • Millora de la C-55


Medi ambient
 • Creació del Consell municipal de medi ambient.
 • Instauració del dia de l'arbre. Realització de tal esdeveniment amb la col·laboració de nens que realitzen la plantació al costat dels seus pares.
 • Recuperació de l'entorn natural.
 • zones especifiques pels gossos.
 • Nova concessió de recollida d’escombraries.
 • Control de les colònies de gats.
 • Un pla d’estalvi d’aigua adequat a les necessitats.
 • Conveni per a la seguretat contra incendis.
 • Participacio de entitas y/o asociacions, en defensa del medi ambient/animals
Comerç
 • Campanya per a revitalitzar el comerç.
 • Guia urbana de Monistrol de Montserrat a Internet.
 • Pla de revitalizació del comerç..
 • Projecte de remodelació del mercat municipal, "mercadillo, dimarts"


Serveis Municipals
 • Implantació d'un model d'organització municipal que facilita més i millor servei a la ciutadania.


Dona i cooperació
 • Tallers de dones.
 • Assesorament.


Hisenda
 • Un nou model de gestió municipal per rentabilitzar el diner públic.
 • Augment de les subvencions, actualment, nomes es demanen les d´interes ..


Habitatge
 • Creació de l'Oficina de l'habitatge.
 • Signatura d'un conveni amb els propietaris dels pisos no ocupats, per facilitar el lloguer als joves, y/o families amb necesitats.

Sanitat
 • Ampliació del horari d´atenció d´urgencies.

Esports

 • Realització de nous convenis esportius.
 • Projecte d'ampliació de zones esportives.
 • Volta Ciclista a Catalunya sense cost per l’ajuntament. El conveni amb la Federació de ciclisme té un cost de 42.000 € i les empreses han subvencionat la quantitat de 61.900 €.

Joventut

 • Ordinadors al Meskjoves, intercambi de LLIBRES.
 • Programa Rula-t’ho bé dins del pla de drogodependències.
 • Programa d'agents de salud juvenil.

Cultura

 • Gran increment de les activitats culturals al poble.
 • Creació d’un espai de participació per a l’organització de la Festa Major.
 • Suport als artistes locals.
 • Consolidació del Carnestoltes.
 • Recuperació de les festes.
 • Dinamització de la fira de la coca i el mató. 
 • Un parc de Nadal per a nens.
 • Augment de les activitats infantils.
 • Activitats a l’agost per tots.
 • Més activitats culturals per a tots.
 • Creació del grup intergeneracional de la gent gran i infants.

Promoció Econòmica


 • Cursos de Formació ocupacional per aturats
 • Nova política de relació amb els empresaris i comerciants.