Bases Politiques

 G I M

Grup Independent Monistrol de Montserrat


La presència de candidatures independents a les llistes de molts municipis ha sovintejat en els últims anys, especialment quan es tracta d’eleccions municipals. Llistes amb les sigles d’ENTESA, Independents i Alternativa han aconseguit ocupar cada vegada més espais en la política local i comarcal del nostre país.
Aquest fenomen, més habitual en democràcies més consolidades que la nostra i sovint formant part de grans coalicions de petits partits, adquireix més valor quan coneixem la veritable essència d’aquestes formacions.
És per això que val la pena explicar què s’entén per una ENTESA. Si partim de la base que els valors que la subjecten són els de l’esquerra, per tant la justícia, la igualtat, la solidaritat, la pau, els drets nacionals, la llibertat i la defensa del medi ambient, l’ENTESA persegueix l’objectiu d’enfortir la democràcia participativa en els nostres municipis. Aquesta idea, sovint recollida en molts programes electorals de les grans formacions polÍtiques, és, per a l’Entesa, una manera de treballar i de funcionar.
Però a l’ENTESA també la caracteritza el seu compromís amb el territori, tant el local com el comarcal i el nacional. No és estrany veure la participació de grups d’ENTESA en marxes per a la preservació d’entorns naturals allunyant-se de les directrius dels grans partits. Aquesta mateixa característica s’explica també per la seva pluralitat; sense el dirigisme ni la unidireccionalitat de les grans formacions, els integrants de l’ENTESA manifestem obertament la nostra pluralitat ideológica, des de l’ecologisme fins a l’independentisme i el federalisme. I d’aquí en surt un altre principi bàsic, que és la independència de cada grup municipal, sense intervencionisme i amb total llibertat d’acció.
El desig de l’ENTESA és concórrer amb més candidatures a les properes eleccions municipals. Cal que entre tots demostrem que hi ha una altra manera de fer política als ajuntaments. Una manera més transparent, més ètica, més sotenible, que lluiti contra les desigualtats i que converteixi les ciutats i pobles en espais de democràcies i participació. Des de l’ENTESA defensem la pluralitat de les esquerres en el món municipal i per la formació de governs locals progressistes, on hi tenen cabuda persones que provinguin de diferents àmbits i que tinguin com a objectiu incorporar els valors i les polítiques d’esquerra a l’àmbit local i municipal.


 1. El GIM rebutja la discriminació en funció de l'espècie, que comparteix les mateixes arrels que el sexisme, el racisme i l'homofòbia. Considerant que totes i cadascuna d'elles comporten el mateix grau d'injustícia i han de ser eradicades de la nostra societat.
 2. La promoció de la justícia social fa del GIM, un element generador de progrés i canvi.
 3. El GIM condemna qualsevol maltractament animal amb independència que estigui tipificat com a tal o no a la Llei
 4. El GIM defensa els hàbits, les mesures i les accions encaminades al desenvolupament sostenible del planeta.
 5. El GIM és un partit polític, democràtic i participatiu. En el marc dels seus Estatuts i Reglaments hi ha un espai obert a la lliure expressió i debat.
 6. Les persones que formem el GIM assumim i respectem el que estipulen els Estatuts i Reglaments del partit i en aquesta Declaració de Principis 1. El GIM rechaza la discriminación en función de la especie, que comparte las mismas raíces que el sexismo, el racismo y la homofobia. Considerando que todas y cada una de ellas conllevan el mismo grado de injusticia y deben ser erradicadas de nuestra sociedad.
 2. La promoción de la justicia social hace del GIM, un elemento generador de progreso y cambio.
 3. El GIM condena cualquier maltrato animal con independencia de que esté tipificado como tal o no en la Ley.
 4. El GIM defiende los hábitos, las medidas y las acciones encaminadas al desarrollo sostenible del planeta.
 5. El GIM es un partido político, democrático y participativo. En el marco de  sus Estatutos y Reglamentos hay un espacio abierto a la libre expresión y debate.
 6. Las personas que formamos el GIM asumimos y respetamos lo estipulado en los Estatutos y Reglamentos del partido y en esta Declaración de Principios


Per això, si t’identifiques amb aquests valors, si penses que aquest pot ser el teu espai, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres; segur que podràs col.laborar a fer de l’ajuntament l’espai de participació en la presa de decisions que ens cal a tots plegats.

contacte: entesamonistroldemontserrat@gmail.com